Cambrian Angling

Llynnoedd Gamallt - Gamallt Lakes

Gamallt

A fairly easy 25-minute walk from the car park. Both lakes are recovering from the effects of acid rain after being limed in 1994 and being closed for fishing for a few seasons.
Presently considered one of the finest wild brown fisheries in Wales, although a three fish limit is still in force. Best results evening and night fishing from mid June onwards.
Large Lake 24 acres, small Lake 5 acres
GR SH749443
Height 1,534’
25 minutes walk from the parking area on the Migneint.
Season Starts - 20th March
Season Ends - 17th October

The two Gamallt Lakes are situated in the Western part of the Migneint Mountain, being the expanse of mountain that stretches between the parishes of Ffestiniog and Bala, in Merionethshire.
Both Lakes, the Big Lake and the Small Lake, are considered to be the amongst the best of the Cambrian Angling Association waters for wild brown trout.
At the top end of the small lake is a cabin that can be used, by anglers, for shelter if the need arose.
To get to the lakes, take the road from the village of Llan Ffestiniog to Ysbytu Ifan, (B4407). After passing the small Dubach Y Bont Lake on the roadside, within about a quarter of a mile, on the left, a track leaves the road, follow this, but drive carefully as the track is rather rough.
Leave the car by the small disused quarry at the end of the track, (about a quarter of a mile).
Follow the path that goes on from the end of the track, after a twenty minute to half hour walk, the lakes are reached.
Local flies work best at the Gamallt Lakes, flies that are known as "Ffestiniog Flies", there are collections of these flies for day fishing, night fishing and for different periods during the fishing season.
The names of the more popular of these flies are :- Mallard and Chocolate, Reddish-Black Sedge, Hares Ear Sedge, Large Reddish-Black Sedge, Robat Jos' Shop Sedge, (and a few other sedges), Fflambo, Mallard and Claret and the Heather Fly.

Mae dau Lyn y Gamallt i'w gweld ym mhen gorllewinol y Migneint, sef yr eangder o fynydd sy'n ymestyn rhwng ardal Ffestiniog a'r Bala, yn Meirionnydd.
Mae'r ddau Lyn, Llyn Mawr Y Gamally a Llyn Bach Y Gamallt, gyda'r gorrau o lynnoedd Cymdeithas Enweiriol Y Cambrian am Frithyll Gwyllt.
Ym Mhen uchaf y Llyn Bach mae caban un ystafell y gellir gysgodi ynddo, pe digwyddai fod anghen hynny.
I fynd at y llynnoedd, cymerir y ffordd o Lan Ffestiniog i Ysbytu Ifan, (B4407). Wedi mynd heibio Llyn Dubach y Bont am oddeutu chwarter milltir, ar y llaw chwith gwelir arwydd ffordd pen geuad, trowch i'r ffordd yma. Gyrrwch yn ofalus ar hyd y ffordd yma gan ei bod braidd yn arw. Gadewir y car wrth y chwarel fechan sydd yn ei phen pellaf, (tua chwarter milltir). Wedyn mae oddeutu ugain mumud i hanner awr o waith cerdded i gyrraedd y llynnoedd.
Plu lleol sydd yn gweithio orau yn Llynnoedd y Gamallt, plu y cyfeirir atynt fel "Plu 'Stiniog".
Mae yna gasgliad ohonynt, ar gyfer pysgota dydd, a physgota nos, ac ar gyfer gwahanol adegau o'r tymor.
Enwau rhai ohonynt yw :- Cogyn Corff Siocled, Egarych Gochddu, Egarych Corff Clust Sgwarnog, Rhwyfwr Cochddu Mawr, Rhwyfwr Robat Jos Shop, ( a mathau eraill o Rwyfwyr), Fflambo, Troellwr Mawr, a Boncoch.Image produced from the Ordnance Survey Get-a-map service. Image reproduced with kind permission of Ordnance Survey and Ordnance Survey of Northern Ireland